week1สัปดาห์ที่ 1
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- กำกับสติ
- จดจ่อ


กิจกรรม: บันไดกระดาษหลากสี
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวของเจ้าบนหอคอย (ราพันเซล) ที่รอคอยผู้กล้ามาช่วยเหลือ เพื่อกลับไปหาครอบครัว
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ใครอยากช่วยเจ้าหญิงบ้าง”
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจำนวน
20 ชิ้น และ กาว 1 ฝาขวดน้ำ  ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนนำกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมาม้วน แล้วติดกาวเป็นขั้นบันไดหลากสีที่จะนำไปช่วยเจ้าหญิง
ขั้นสรุป : ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษสี
- กาว


อังคาร

- กำกับสติ
- ขอบคุณ


กิจกรรม: พวงมาลัยขอบคุณ
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราววันแม่ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษทิชชูจำนวน 6 แผ่น ดินสอนสี 2 แท่ง กาว 1 ฝาขวดน้ำ และกระดาษสีฟ้าขนาด A4  1 แผ่น ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนนำกระดาษทิชชูมาม้วนใส่ดินสอสีทีละข้างของทั้งสองฝังจนดินสอสีชิดกันทั้งสองแท่ง จากนั้นนักเรียนใช้มือรูดให้กระดาษทิชชูหลุดจากดินสอสี ทำไปจนครบ 6 ชิ้น แล้วนำมาต่อเป็นรูปพวงมาลัยขอบคุณคนที่เรารัก
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดว่าจะนำพวงมาลัยขอบคุณไปมอบให้กับใคร เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษทิชชู
- กาว
- สีดินสอ
- กระดาษ
A4พุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง
กิจกรรม: ภาพวาดจากเรื่องเล่า
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สิ่งมีชีวิตในทะเล” ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษA4 จำนวน 1 แผ่น และปากกาสี  1 ด้ามให้นักเรียน โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนวาดภาพตามนิทานที่ได้ยินจากนิทาน
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ปากกาสี
- กระดาษ
A4ศุกร์
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง
กิจกรรม: ต่อเติมรูปร่างเรขาคณิต
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สามเหลี่ยมผจญภัย” ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และเหมือนกับอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษA4 จำนวน 1 แผ่นที่มีรูร่างเรขาคณิตอยู่ 1 รูป และปากกาสี  1 ด้ามให้นักเรียน โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนวาดภาพต่อเติมรูปร่างเรขคณิตตามจินตนาการหนึ่งรูป
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ปากกาสี
- กระดาษ
A4
ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรม: ต่อเติมรูปร่างเรขาคณิต
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym

ขั้นกิจกรรม
:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สามเหลี่ยมผจญภัย” ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และเหมือนกับอะไรได้บ้าง”

- ครูแจกกระดาษ
A4 จำนวน 1 แผ่นที่มีรูร่างเรขาคณิตอยู่ 1 รูป และปากกาสี  1 ด้ามให้นักเรียน โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนวาดภาพต่อเติมรูปร่างเรขคณิตตามจินตนาการหนึ่งรูป
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower


1 ความคิดเห็น:

  1. วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
    กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรมคือ ต่อเติมภาพจากรูปเลขคณิต วงกลม สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี หลังจากที่ทำกิจกรรมสุนทรียะครูก็จะชมคนที่ส่งสัญญาณความพร้อมให้พี่ๆนอนท่าปลาดาว Body sacan เล่าเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับนิทานสามเหลี่ยมผจญภัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะทำ ประมาณ 5 นาที ต่อด้วยท่าBrain Gymขนมจีบถาดตัวเอล ซาลาเปากับถาดรอง และแตะร่างกายหรือกำกับมือ ครูนำปากกาเมจิกออกมาพี่ๆเห็นอะไร คนน่ารักจะยกมือตอบ เห็นสีอะไรบ้าง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ครูนำแผ่นกระดาษที่มีรูปร่างในกระดาษ พี่ๆเห็นอะไร เราสามารถแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้าง ซึ่งแต่ละรูปทรงพี่ๆก็จะมีการตอบลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ครูแนะนำการส่งอุปกรณ์ พี่ๆจะหยิบกระดาษคนละ1แผ่น ปากกาเมจิกคนละ1ด้ามก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อม คนที่ได้แล้วจะว่างสิ่งของไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง พอส่งจนหมดครูให้พี่ต่อเติมรูปทรงที่ได้ ครูให้เวลาพี่ทำประมาณ 5นาที หลังจากนั้นครูนับ 1-5 พี่ๆจะว่างพี่ปากกาเอามือว่างที่ตัก ครูถามทีละคนว่าได้รูปทรงอะไรบ้าง ต่อเติมเป็นรูปอะไร พี่ๆสามารถต่อเติมตามจินตนาการที่หลากหลายสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกับรูปที่ตนเองได้ เช่น พี่ชินได้รูปวงกลมก็จะต่อเติมเป็นคน พี่ดินได้รูปวงกลมต่อเติมเป็นกระต่ายกำลังกินแครอท พี่ฟอร์ดได้รูปสามเหลี่ยมต่อเติมเป็นลูกสามเหลี่ยมมีชีวิต พี่น้ำได้รูปสี่เหลี่ยมต่อเติมเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้ ครูกล่าวขอบคุณ ต่อด้วยมอบพลังความรักโดยเชิญมอนิเตอร์มารับพลังความรักจากครูและมอบพลังความรักให้เพื่อนให้พี่หัวใจของเราชนกัน โดยครูฝากพลังความรักไว้กับมอนิเตอร์ คนที่ได้พลังความรักแล้วจะนั่งรอเป็นกลุ่ม ครูก็จะร้องเพลงเก็บเด็กรอความพร้อมสวัสดีกันตอนเช้า

    ตอบลบ