week3สัปดาห์ที่3
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์

จันทร์

ต่อกำแพงจากแก้ว
- กำกับสติ
- จดจ่อ
-จินตนาการขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูตั้งคำถาม เห็นอะไร เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง
- ครูส่งแก้วให้นักเรียนหยิบคนละ 2 ใบ ก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อมโดยครูไหว้ให้นักเรียนดูก่อนครูส่งอุปกรณ์ทั้งสองข้างเมื่อทุกคนพร้อม
- เมื่อส่งครบแล้วครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อที่จะทำเกี่ยวกับการสร้างกำแพง ครูเชิญคนที่พร้อมทีละคนให้มาสร้างกำแพงตรงกลาง โดยใช้แก้ว ครูกระตุ้นโดยให้นักเรียนคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้กำแพงแข็งแรงและสูงที่สุด
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower   
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แก้วกาแฟ
- เรื่องเล่าสั้นๆ

อังคาร

ใบสนมหัศจรรย์
- กำกับสติ
- จดจ่อ
ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ครูยกใบสนขึ้นมา มีทั้งใบสีเขียวสีนำตาลและสีเหลือง “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะอะไร คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน พี่ๆคิดว่าเอาเอามาทำอะไร” คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูกะตุ้นและเปิดโอกาศให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูส่งตะกร้าใบสน โดยให้พี่ๆหยิบคนละ 2 ใบ แล้วว่างไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง ก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อม ครูส่งให้นักเรียนทีละคนโดยส่งไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- เมื่อส่งครบแล้วครูอธิบายการนับใบสน โดยให้พี่ๆหยิบใบสนมาคนละ
1 ใบก่อน และใช้มือที่แข็งแรงดึงตามข้อของใบสนแล้วให้พี่ๆนับไว้ในใจ ครูให้เวลาครึ่งนาทีแล้วค่อยๆนับเตือนก่อนใจหมดเวลา
- ครูให้พี่ๆแต่ลคนบอกว่าได้กี่ข้อ
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบสน

พุธ

โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองขั้นเตรียม: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

ผู้ปกครองอาสาวาดภาพระบายสี
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ

ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งใดบ้าง”
- ครูแนะนำว่าคุณแม่ทำอะไรบ้าง เช่น วาดภาพ ระบายสี
- ครูเชิญนักเรียนทีละคนให้เลือกว่าจะไปนั่งทำงานกับใครได้กลุ่มละ
4 คน
- นักเรียนทำงานร่วมกับผู้ปกครองเป็นกลุ่ม
 ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ 100 ปอร์น
- ดินสอ สี

ศุกร์

ดอกไม้แสนสวย
- กล้ามเนื้อมือ
- มีสติ จอจ่อ
- เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง

ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร สีอะไรภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูชี้แจงก่อนส่งอุปกรณ์มี ไม้ตะเกียบให้นักเรียนหยิบกระดาษคนละ
1 แผ่น ไม้ตะเกียบคนละ 1 อัน กรรไกรคนละ 1 ด้าม ครูส่งทีละคนทั้งสองด้านไปพร้อมๆกัน
- เมื่อส่งครบแล้วครูแนะทำการทำแล้วให้ทุกคนเริ่มทำ โดยให้นักเรียนพับกระดาษแล้ว ใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นจนหมด ใช้มือที่แข็งแรงม้วนกรดาษเข้ากับไม้ตะเกียบ ครูเชิญคนน่ารักเดินมาติดกาวตรงกลาง แล้วใสแจกัน
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษสี
-ไม้ตะเกียบ
- กรรไกร
- กาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น