week6


สัปดาห์ที่6
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- จดจ่อ
-สื่อสารชื่อกิจกรรม : ขอบคุณ
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำใบเตยออกมา แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง คล้ายอะไรสีอะไรเคยเห็นที่ไหนบ้าง พี่ๆคิดว่าเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง” คนน่ารักจะยกมือตอบ
- ครูส่งแก้วใบเตยที่พับเป็นดอกไม้ ส่งให้ฝั่งที่ส่งสัญญาณความพร้อม ก่อนที่เราจะรับและส่งเราจะมีพี่มือที่แข็งแรงไหว้อย่างงนอบน้อม
- เมื่อส่งแล้วครูจะให้หยุดเมื่อได้รับแก้วใบเตย กระตุ้นคำถาม พี่อยากจะขอบคุณอะไร ส่งไปจนครบทุกคน
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง/Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบเตย
อังคาร

- การสังเกต
- การสื่อสาร
-จินตนาการคิดสร้างสรรค์

ชื่อกิจกรรม : สะพานสายใยรัก
ขั้นเตรียม :
ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำอุปกรณ์ออกมา แท่งโฟมและสิ่งที่อยู่ตรงกลางคือตัวยาง และมีกล่องปิดไว้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างที่อยู่ตรงกลาง /เห็นแล้วนึกถึงอะไร/ครูกระตุ้นคำถามที่อยู่ข้างหน้าครูอีกครั้ง เห็นอะไรบ้าง คล้ายกับอะไร พี่ๆคิดว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างครูกระตุ้นคำถามเปิดโอกาศให้เด็กได้ตอบทุกคน
-ครูชี้แจง ให้นักเรียนหยิบแท่งโฟมที่เตรียมไว้คนละ 1 มัด แล้วว่างไว้หน้าบ้านของตัวเอง ก่อนรับและส่งเราจะไหว้กันอย่างนอบน้อม
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนฝั่งที่พร้อมก่อน
-เมื่อส่งแท่งโฟมครบแล้วครูเชิญคนน่ารักมาต่อแท่งโฟมที่ได้จากจุดตรงกลางเชื่อมไปหาตัวเอง จนครบทุกคน
 - ครูเชื่องโยงเรื่องราวแล้วเปิดกล่องที่ปิดไว้ตรงกลาง ครูเชิญคนที่พร้อมเก็บแท่งโฟม แล้วนำตัวยางเป็นแมวไปด้วยแล้วกลับไปนั่งที่บ้านตัวเอง
- ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์จากเพื่อนๆแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง/Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แท่งโฟม
- หุ่นแมว
- กล่องจากไม้ไอติม

พุธ

- กำกับสติ
- จดจ่อ
-จินตนาการ
- สื่อสาร


ชื่อกิจกรรม : เลโก้สร้างสรรค์
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำเลโก้ออกมา แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด
 เห็นอะไรบ้าง มีรูปทรงอะไร สีอะไรภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เคยเห็นที่ไหน เอาไปทำอะไรได้บ้าง ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูว่างเลโก้ไว้ข้างหน้า เชิญคนน่ารักส่งสัญญาณความพร้อมเดินมาหยิบเลโก้คนละ 3ชิ้น แล้วเดินไปต่อตรงกลางตามจินตนาการที่อยากให้เป็น จนครบทุกคน เมื่อเสร็จครูและพี่ๆร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูกระตุ้นคำถามคล้ายทำไมถึงคิดว่าเป็นสิ่งนั้นเพราะอะไร
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง/Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เลโก้
พฤหัสบดี

-จดจ่อ
-มีสติ
-เห็นคุณค่าจากเศษวัสดุ
ชื่อกิจกรรม : ต่อเชือกมหัศจรรย์
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
     ขั้นกิจกรรม
- ครูนำ แกรนกระดาษทิชชู ไหมพรมออกมา ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/ลักษณะคล้ายอะไร/สีอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร/เราเอาไปทำได้บ้าง/นักเรียนคิดว่าเราจะทำอะไร คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูเปิดโอกาสและคอยกระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
-ครูนำแกรนกระดาษทิชชู ไหมพรม กาว พร้อมสาธิตการติดกาวนำไหมพรมมาม้วนตามแกรนกระดาษทิชชู แล้วนำไปว่างไว้ตรงกลาง
-          - ครูจะเชิญคนน่ารัก ให้ไปติดไหมพรมที่แกรนกระดาษทิชชู พร้อมกับนับไปด้วย จนครบทุกคน
-          -เมื่อครบแล้ว ครูนำรูปสร้างสรรค์เช่น ยกนิ้วยอดเยี่ยมให้ แล้วกระตุ้นคำถามว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แกรนกระดาษทิชชู
- ไหมพรม
- กาว


ศุกร์

- เชื่อมโยงเรื่องราว
- ประสาทสัมผัส
- แยกแยะกลิ่น

ชื่อกิจกรรม : กลิ่นอะไรเอ่ย
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำแก้วที่ใส่กลิ่งต่างๆไว้นำออกมาใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร เห็นแล้วนึกถึงอะไร เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง คนน่ารักจะยกมือตอบครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
-ครูส่งแก้วที่มีกลิ่นจากเปลือกส้ม เปลือกมะกรูด ตะไคร้ และหอมแดง ซึ่งครูได้เตรียมไว้
- ครูส่งให้นักเรียนพร้อมกันทีละฝั่ง คนน่ารักจะมีพี่มือที่แข็งแรงก่อนรับและส่งจะไหว้อย่างนอบน้อมโดยครูไหว้ให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างก่อนทุกครั้ง
- ครูให้นักเรียนได้ใช้จมูกดมกลิ่นแล้วเมื่อรู้แล้วให้เก็บไว้ในใจว่ามีกลิ่นอะไรบ้าง
- เมื่อส่งครบแล้วครูกระตุ้นคำถามอีกครั้ง นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้าง ได้กลิ่นแล้วนึกถึงอะไร เอาไปทำอะไรได้บ้าง ตรูกระตุ้นคำถามที่อยู่รอบตัวหรือประสบการณ์เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับกิจกรรม
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แก้ว
- ตะไคร้
- เปลือกมะกรูด
- เปลือกส้ม
- หอมแดง
วันจันทร์


วันอังคาร
วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
วันศุกร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น