week5


สัปดาห์ที่ 5
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปการณ์
จันทร์

ประสาทสัมผัสรู้สึกที่มือ/ตา/จมูก
ชื่อกิจกรรม : สัมผัสลูกฟักข้าว
ขั้นเตรียม
:  ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีลักษณะเป็นอย่างไร คล้ายกับอะไรบ้าง มีสีอะไรภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เคยเห็นที่ไหน เพราะอะไรสีจึงต่างกันเกิดอะไรขึ้น คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูเปิดโอกาสให้พี่ๆแสดงความคิดเห็น
- ครูให้ส่งลูกฟักข้าวให้นักเรียนต่อ ๆ กันไป เราจะไหว้เพื่อนก่อนรับและส่งอย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างก่อนส่งให้นักเรียนทุกครั้ง แล้วให้นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสโดยการดมกลิ่น สังเกตรายละเอียดให้ได้มากที่สุด
- เมื่อส่งครบแล้ว ครูนำลูกฟักข้าวมาเปรียบเทียบ ทั้งสามลูก ก็จะมี ลูกสีเขียว สีเหลือง สีส้มเข้ม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้ง “นักเรียนได้กลิ่นแล้วรู้สึกอย่างไร เมื้อสัมผัสแล้วเกิดอะไรขึ้น คิดว่าข้างในจะเป็นอย่างไร พี่ๆคิดว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง ต้นเขาเป็นอย่างไร ทำไมต้องมี
3 สีเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร”
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เครื่องเล่นเพลง
- ลูกฟักข้าว
อังคาร

- กำกับสติ
- จดจ่อ
- กำกับทิศทางของการเป่า
- บริหารปอด

ชื่อกิจกรรม : เป่ากบส่งกำลังใจ
ขั้นเตรียม :
ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gymเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกบเพื่อนส่งกำลังใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง ลักษณะเป็นอย่างไร คล้ายกับอะไรบ้าง เคยเห็นที่ไหน เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง พี่ๆคิดว่าเราจะเอาไปทำอะไร”
- ครูแจกตะกร้าใส่หนังยาง ให้นักเรียนหยิบหนังยางคนละ 1 เส้น แล้วว่างไว้ที่บ้านของตนเอง ก่อนรับและส่งเราจะไห้เพื่อนอย่างนอบน้อมโดยครูไหว้ให้ดูก่อนทุกครั้ง รอสัญญาณความพร้อมแล้วส่งที่ละฝั่ง
- เมื่อส่งครบแล้วครูเชิญคนน่ารักช่วยเป่ากับส่งกำลังใจให้พี่กบเดินทางงอย่างปลอดภัยไปถึงบ้านของเขาที่อาศัยอยู่ โดยครูจะว่างไม้ตะเกียบไว้ตรงกลางเพื่อให้พี่ๆเป่าหยังยางไปอยู่ตรงนั้น
- ครูกระตุ้นคำถาม อยากบอกอะไร
- ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เครื่องเล่นเพลง
- ไม้ตะเกียบ
- หนังยาง

พุธ

- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง


พฤหัสบดี

- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
-มีสติ

ชื่อกิจกรรม : แปลงร่างเมล็ดมะค่าแต้
ขั้นเตรียม
:  ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง สีอะไร เคยเห็นที่ไหนบ้าง คล้ายกับอะไรได้บ้าง เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง  คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
- ครูรอสัญญาณความพร้อม ชี้แจงให้นักเรียนหยิบพี่เมล็ดมะค่าแต้คนละ 1 กำมือ แล้วว่างไว้หน้าบ้านของตนเอง คนน่ารักจะมีพี่มือที่แข็งแรงก่อนรับและส่งเราจะไหว้กันอย่างนอบน้อม โดยครูไหว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนทุกครั้งแล้วส่งไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- ครูให้นักเรียนแปลงร่างเป็นรูป ข ว ง ร ป อ พร้อมมีรูปประกอบเป็นตัวอย่าง โดยครูให้เวลาทำตัวละครึ่งนาที
- ครูให้พี่ๆเก็บเม็ดมะค่ากองไว้ที่หน้าบ้านเพื่อรอตะกร้าส่งมา ก่อนรับส่งก็จะไหว้อีกรอ
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เครื่องเล่นเพลง
- เมล็ดมะค่าแต้

ศุกร์

-จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
- เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง


ชื่อกิจกรรม : ต่อเติมจากก้อนหินวิเศษ
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีสีอะไรบ้าง คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง มีลักษณะอย่างไร ” ครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกระตุ้น ชื่นชม
- ครูนำก่อนหินวิเศษไปว่างไว้ตรงกลาง เชิญคนน่ารักและส่งสัญญาณความพร้อม แล้วให้นักเรียนหยิบหินคนละ
2 ก่อนมาว่างตามจินตนาการในสิ่งที่อยากจะเป็น คนต่อไปก็จะว่าไปเลื่อยๆ
- เมื่อต่อครบแล้วครูกระตุ้นคำถาม พี่ๆคิดว่าเป็นรูปอะไร  เพราะอะไร
- ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บหินตรงกลางใส่ตะกร้าแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ก่อนหิน


วันจันทร์
วันอังคารวันพุธ
วันพฤหัสบดี


วันศุกร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น