week8


สัปดาห์ที่ 8
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- กำกับสติ
- จดจ่อ
-มือและตาประสานสัมพันธ์กันชื่อกิจกรรม :ร้อยลูกปัด
ขั้นเตรียม
: ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีสีอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูส่งตะกร้าใส่กล่องกระดาษให้พี่หยิบคนละ 1 กล่อง แล้วว่างไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง
- ครูส่งอุปกรณ์ทีละฝั่ง ก่อนรับและส่งเราจะไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม ครูทำให้เด็กดูก่อนทุกครั้ง
- เมื่อส่งครบแล้ว ครูให้พี่ใช้มือที่แข็งแรงหยิบลูกปัดเพื่อที่จะร้อยได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมนับว่าลูกปัดมีกี่ลูก
- เมื่อทุกคนร้อยเสร็จครูเชิญนำมาว่างไว้ตรงกลาง
ขั้นสรุป: กล่าวขอบคุณ / ไหว้ /กอดเสริมแรง

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ลูกปัด
- เชือกเอ็น
- ไหมพรม
- กล่องกระดาษ

อังคาร

-จินตนาการ
-สื่อสาร
-มีสติชื่อกิจกรรม :ต่อบล็อกไม้
ขั้นเตรียม:
ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำบล็อกไม้ออกมา พร้อมกระตุ้นคำถาม “เห็นอะไร เคยเห็นที่ไหน คล้ายอะไรได้บ้าง เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง” ครูเปิดโอกา
lให้นักเรียนได้แสดงความคิดทุกคน
- ครูชี้แจงก่อนส่ง ให้นักเรียนหยิบบล็อกไม้คนละ 1 ชิ้น ครูจะส่งอุปกรณ์ฝั่งที่พร้อม ก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อมโดยครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนส่งทุกครั้ง แล้วครูจึงส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่ง
- เมื่อส่งอุปกรณ์เสร็จครูกระตุ้นคำถามอีกครั้ง ได้ไม้บล็อกเป็นรูปทรงอะไร คล้ายกับอะไร
- ครูเชิญคนน่ารักนำไม้บล็อกที่ได้ไปวางตามจินตนาการของตนเอง นักเรียนก็จะว่าต่อกันไปเลื่อยๆจนกว่าจะวางครบทุกคน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เราช่วยกันนำไปวางคลายอะไร เหมือนอะไร เพราะอะไร
- ครูเชิญมอนิเตอร์และผู้ช่วยมอนิเตอร์ช่วยเก็บไม้บล็อกใส่ตะกร้า
ขั้นสรุป :กอดเสริมแรง/ไหว้ /กล่าวขอบคุณ

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-ไม้บล็อก
พุธ

- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองชื่อกิจกรรม :กายบริหาร
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำท่าบริหารร่างกาย ยืดแขน ขา ลำตัว นวดส่วนต่างๆของร่างกาย กับมารับรู้ลมหายใจ(เข้า-ออก)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกายบริหารด้วยความตั้งใจ และช่วยเสนอแนะท่ากายบริหารร่วมกับครู
- ครูให้กำลังใจนักเรียนขณะที่ทำ
 ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower  

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
- จดจอ
-มีสติชื่อกิจกรรม : สายใยแห่งรัก
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อนำมาเชื่อมโยงกิจกรรมที่จะทำ
- ครูนำกระถางต้นชวนชมออกมาวางตรงกลาง พร้อมกระตุ้นคำถาม “เห็นอะไร เคยเห็นที่ไหน ชื้นต้นอะไร”
- ครูนำกระดาษ
A4 ออกมาให้เด็กดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /มีลักษณะอย่างไรบ้าง มีสีอะไร”
- ครูชี้แจง ให้นักเรียนหยิบกระดาษ A4 คนละ 1แผน
- ครูส่งกระดาษA4 ทั้งสองฝั่ง ก่อนรับและส่งเราจะไหวเพื่อนอย่างนอบน้อม โดยครูจะทำเป็นตัวอย่างก่อนส่งทุครั้ง
- เมื่อส่งอุปกรณ์ครบทุกคนแล้ว ครูฉีกกระดาษเป็นตัวอย่างให้เด็กดูก่อน โดยฉีกให้ยาวที่สุดโดยที่ไม่ขาด ครูให้นักเรียนลงมือทำ
- เมื่อทุกคนฉีกเสร็จแล้ว ครูเชิญให้นักเรียนนำกระดาษที่ฉีกมาต่อที่กระถางชวนชมเพื่อนำมาต่อเป็นสายใยรักสู่ตัวเองที่บ้าน
- ครูชื่นชมพร้อมสรุปเชื่อมโยงเรื่องราว
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-กระดาษ
A4
- กระถางต้นชวนชม

ศุกร์

-จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
- เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งชื่อกิจกรรม :ฝาจีบแปลงร่าง
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำฝาจีบออกมาให้เด็กๆดูก่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีรูปทางอย่างไร คลายอะไร”
- ครูชี้แจงก่อนส่งอุปกรณ์ ให้นักเรียนหยิบฝาจีบคนละ
1 กำมือแล้วว่างไว้ที่บ้านของตนเอง
- ครูส่งทำเป็นตัวอย่างก่อนรับและส่งจะไหวอย่างนอบน้อมครูจะทำให้ดูก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยส่งอุปกรณ์ ทั้ง 2 ฝั่ง
- ครูรอสัญญาณความพร้อม ก่อนเริ่มกิจกรรมเมื่อพร้อมแล้ว ครูให้นักเรียนแปลงร่างเป็นตัวเลข
1-10 โดยสุ่ม และสุดทายครูให้นักเรียนแปลงร่างตามจินตนาการในสิ่งที่อยากจะให้เป็น
- ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ให้เพื่อน
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอด เสริมแรง/Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ฝาจีบวันจันทร์


วันอังคาร


วันพุธ


วันพฤหัสบดี

วันศุกร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น